Ana Petrović

visual artist

The Opposite Direction 
1:16 min. in loop, HD video, 2016

Suprotni pravac 
1:16 min. u loopu, HD video, 2016.

 

Video Suprotni pravac prikazuje autoricu na pokretnim stazama briselske zračne luke u Belgiji, glavnom gradu Europske unije, u smjeru suprotnom od predviđenog. Time video, kao medij, proširuje stvarnost svog okvira, stvarajući nastalu situaciju novom realnošću. Hodanje u suprotnom smjeru dovodi usporavanje do točke stajanja, dok su ostali prolaznici prebrzi za oko kamere pa liče na sjene. Jednostavan čin hodanja u europskom glavnom gradu postaje mjesto nepokretnog pokreta koji se dotiče trenutnog stanja mlađih generacija – metaforičke teme čekanja, migracija, mjesta u društvu i permanentnog stanja plivanja protiv struje.

 

 

 

The Opposite Direction video shows the author walking on a moving tracks at the Brussels Airport in Belgium, the capital city of European Union, in the opposite direction than intended, which ultimately means that the video, as a media, extends the frames of reality, makes the situation “as a reality”. Walking in the opposite direction, which is making her slow and leading to the state of standing, while the rest of the passers-by are too fast, making them in the eye of the camera look like shadows. The simple act of walking on the spot in the European capital becomes a place of immobile movement that touches the current state of the younger generations- the metaphorical theme of waiting, migration, places in society, and the permanent state of swimming against currents.

 

 

[email protected]

©copyright 2020 ana petrović