Ana Petrović

visual artist

Opposite Direction, Another Try
HD video, 01’11” in loop, 2020

Suprotni pravac, drugi pokušaj 
HD video, 01’11” u loopu 2020.

 

Video Suprotni pravac, drugi pokušaj prikazuje autoricu kako pokušava plivati u rijeci protiv struje. Naravno, struja je previše jaka da bi se čin uspješno završio, no svaki neuspjeh počinje novim loopom i novim početkom. Jednostavan čin plivanja postaje mjesto nepokretnog pokreta koji se dotiče trenutnog stanja mlađih generacija- metaforičke teme čekanja, migracija, mjesta u društvu i permanentnog plivanja protiv struje.

 

The video Opposite Direction, Another Try shows the author trying to swim in a river against the current. Of course, the current is too strong for the act to end successfully, but every failure begins with a new loop and a new beginning. The simple act of swimming becomes a site of immobile movement suggestive of the current state of the younger generations – the metaphorical theme of waiting, migration, one’s place in society and a permanent state of swimming against the current.

 

 

[email protected]

©copyright 2020 ana petrović