Ana Petrović

visual artist

SPAM 
25 x 18 x 4,5 cm, 500 pages, 2010

SPAM 
25 x 18 x 4,5 cm, 500 stranica, 2010.

Subvertirajući relaciju između označitelja i označenog, Ana Petrović svojim će radom Spam otvoriti semantičko-asocijativni prostor, koji može obuhvatiti kako probleme jezika, tako i probleme slike i slikovnosti, odnosno komunikacijske protokole suvremenog društva. U prvom redu, na djelu je dekonstruiranje samog medija spam-poruke, obično sastavljene od mnoštva kriptičnih znakova ili pak reklama, koje svakodnevno stižu na naše e-mail naloge. Ispražnjenost te potpuno odsustvo verbalnog i ikoničkog znaka generiraju, stoga, začudni minimalistički objekt, čija bi funkcija bila intenziviranje prisustva onih tijela koje ga opažaju tj. kruže oko njega. Na toj razini, povijesno-umjetnička referenca mogao bi biti filmski uradak Nam June Paika Zen for film, realiziran kao prazna, bijela filmska projekcija koja osviještava neposrednu fenomenologiju gledanja i eksponira meditativni prostor bijega iz krajolika kontaminiranog bezbrojnim reklamama, slikama i  različitim medijskim sadržajima. Time što ukida svaki vizualno-tekstualni narativ, umjetnica će osigurati izranjanje kliničke bijeline, koja svojim sugestivnim odsustvom sadržaja reflektira potrebu otuđenog čovjeka za sterilnim svijetom spektakla. Taj se segment kliničkih procedura može dvojako tumačiti: i kao informatička opsesija virusima koji predstavljaju opasnost po digitalni poredak, ali i kao imeprativ neoliberalnog kapitala za homogeniziranim i “čistim” tržištem, sazdanom od viškova. Shvatimo li na tragu ovog razmatranja spam-poruke kao utjelovljenje viška (informacijskog, sadržajnog, materijalnog, emocionalnog), onda je Anina bijela knjiga upravo antiteza ovoj situaciji; mogućnost meditativne praznine i katarza civilizacije koja se guši u smeću iznemoglih slika, promašenih obećanja i sažvakanih tekstova.   

                                                                                                 Andrej Mirčev

[email protected]

©copyright 2020 ana petrović