Ana Petrović

visual artist

Receipt  93/77 (Osijek, Croatia), 150 x 100 cm, acrylic on canvas, 2012

Receipt  18/08 (Slavonski Brod, Croatia), 140 x 100 cm, acrylic on canvas, 2013

Receipt  01/62 (Düsseldorf, Germany), 140 x 90 cm, acrylic on canvas, 2014

Račun 93/77 (Osijek, Hrvatska), 150 x 100 cm, akril na platnu, 2012.

Račun 18/08 (Slavonski Brod, Hrvatska), 140 x 100 cm, akril na platnu, 2013.

Račun 01/62 (Düsseldorf, Njemačka), 140 x 90 cm, akril na platnu, 2014.

Serija u trajnom kontinuitetu obuhvaća platna prikupljena u raznim zemljama europskog kontinenta, skupa sa računima koji su došli kao posljedica. Preneseni na platno, slikani akrilom, autentični sa podatcima: datumom i satom kupnje, PDV-om, mjestom kupnje, cijeni po kojoj su kupljeni i svim ostalim podatcima koje razni formati računa mogu ponuditi. Serija ovih slika služi se metodom reprezentacije: upućuje na ono izvan sebe- račun.

Račun upućuje nazad na platno, obogaćeno društveno- ekonomskim kontekstom prema slijedećem misaonom vlaku:

 

Platno je objekt sam po sebi i reprezentacija onoga van sebe. Slika koja je iskrena u tome što jest; kako je nastala i zašto je ovdje. Jednostavna četiri kuta slike, od ruba do ruba, od kuta do kuta.

 

The series covers, on an ongoing basis, the canvases collected in various countries of the European continent, together with the invoices that are the result of the purchase. Transferred to canvas, painted with acrylic colors, authentic with details: date and time of purchase, VAT, place of purchase, the price at which they were purchased and all other information that various receipt formats can offer. The series of these paintings uses the method of representation: it points to the outside of oneself – the receipt.

The account points back to the canvas, enriched by the socio-economic context according to the following thought train:

Canvas is an object in itself, and a representation of that beyond itself. An image that is honest in what it is; how it came about and why it’s here. Simple four corners of a painting, edge to edge, corner to corner.

 

[email protected]

©copyright 2020 ana petrović