Ana Petrović

visual artist

Poor, 110 x 160 cm, metal particles on canvas, 2013

Shattered, 190 x 210 cm, metal particles on canvas, 2017

Broken, 190 x 210 cm, metal particles on canvas, 2017

Siromašno, 110 x 160 cm, metalne čestice na platnu, 2013.

Razbijeno, 190 x 210 cm, metalne čestice na platnu, 2017.

Slomljeno, 190 x 210 cm,metalne čestice na platnu, 2017.

Platna presvučena česticama metala koje sjaje iz svih uglova. Šljokice, izmiješane u različitim omjerima u dvije različite plohe ispisuju ”Broken” i ”Shattered”. Materijal koji se inače koristi za uljepšavanje i uokvirivanje kiča ovdje je nepokvarena sentimentalna ljepota koja se rasteže do svojih krajnjih granica. Od ruba do ruba tradicionalni estetski efekt Božića prelazi u minimalizam- trenutak kada zavođenje bogatog sjaja zapravo izgleda sivo.

 

Duchamp je zamjerao velikom dijelu umjetnosti svog vremena da je ”eye candy”, u slobodnom prijevodu slatkiš za oči. Ikona suvremene umjetnosti se užasavala prazne ljepote. I naravno, ako umjetnik krene sa namjerom da napravi nešto, bilo što, lijepo onda neizbježno mora krenuti od široko prihvaćenih i duboko ustaljenih kodova koji tvore konstrukciju trenutne ljepote. Tako se stvara objekt koji je već poznat i blizak. Tako se stvara kič.

 

Drugi pogled na kič može biti pretjerivanje u bilo kojem pogledu. Sve navedeno su elementi koje ova platna posjeduju, sa kojima koketiraju, koje iskorištavaju da bi stvorile sliku smrtne dekompozicije kiča.

Canvases coated with metal particles that shine from all angles. Glitter, mixed in different proportions on two surfaces which spell out “Broken” and “Shattered”. The material otherwise used to beautify and frame kitsch here takes the form of uncorrupted sentimental beauty that stretches to its extreme limits. From edge to the edge, the traditional aesthetic effect of Christmas turns into minimalism – the moment when the seduction of a rich glow actually looks gray.

 

Duchamp resented much of the art of his time as being eye candy. This icon of contemporary art was horrified by empty beauty. And of course, if an artist sets out to do anything beautiful at all, he must inevitably start from the widely accepted and deeply established codes informing the construction of instant beauty. This creates an object that is already familiar and close. And that’s how kitsch is born.

 

Kitsch can also be thought of as any form of exaggeration. All of the above are elements  these canvases possess, flirt with, and make advantage of to create an image of deathly decomposition of kitsch.

 

[email protected]

©copyright 2020 ana petrović